Giới thiệu
08/08/2016 | 5486 lượt xem

 

 

TT Họ và tên Phụ trách SĐT Văn phòng Email
1 Đặng Quỳnh Trinh Kế toán trưởng 0916899882 02083 647 681 dangquynhtrinh81@gmail.com
2 Vương Thúy Hằng - Kế toán tổng hợp
- Kế toán dự toán
- Kế toán quỹ Công đoàn
- Lưu trữ văn bản, văn thư phòng
0912312799 02083 547 987  thuyhang@tueba.edu.vn
3 Đặng Thị Ngọc Quỳnh - Kế toán các trung tâm
- Kế toán Đảng phí
- Kế toán thanh toán tiền mặt
0914921820 ngocquynhsc@gmail.com
4 Nguyễn Hải Quân - Kế toán thanh toán ngân hàng, kho bạc
- Kế toán Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh
- Kế toán thanh toán giờ giảng cho CBGV
- Kế toán xây dựng cơ bản
0977426428 nguyenhaiquan@tueba.edu.vn
nguyenhaiquan255@gmail.com 
5 Nguyễn Văn Huy


- Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
- Kế toán Thuế thu nhập cá nhân
- Kế toán học phí VLVH, VB2, Liên thông, thạc sĩ và tiến sĩ trong nước.

- Kế toán chi trả chế độ sinh viên

0915 995 662 nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn
6 Dương Hương Giang

- Thủ quỹ

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Quyết toán Hóa đơn bán hàng với Cục Thuế
- Kế toán thuế GTGT, TNDN

0976926926 02083 947 147 huonggiang@tueba.edu.vn
7 Lương Hoàng Văn

- Kế toán học phí chính quy

- Kế toán học phí liên kết quốc tế

0913644504 lunghoangvan@gmail.com

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính