Giới thiệu
08/08/2016 | 3811 lượt xem

 

 

TT Họ và tên Phụ trách SĐT Văn phòng Email
1 Hoàng Thị Huệ Trưởng phòng 0912660588   hueqtkd@tueba.edu.vn
2 Đặng Quỳnh Trinh Kế toán trưởng 0916899882 02083 647 681 trinhmabu@yahoo.com
3 Vương Thúy Hằng - Kế toán tổng hợp
- Kế toán dự toán
- Kế toán quỹ Công đoàn
- Lưu trữ văn bản, văn thư phòng
0912312799 02083 547 987  thuyhang@tueba.edu.vn
4 Đặng Thị Ngọc Quỳnh - Kế toán các trung tâm
- Kế toán Đảng phí
- Kế toán thanh toán tiền mặt
0914921820 ngocquynhsc@gmail.com
5 Nguyễn Hải Quân - Kế toán thanh toán ngân hàng, kho bạc
- Kế toán Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh
- Kế toán thanh toán giờ giảng cho CBGV
- Kế toán xây dựng cơ bản
0977426428 nguyenhaiquan@tueba.edu.vn
nguyenhaiquan255@gmail.com 
6 Nguyễn Văn Huy - Kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học
- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
- Kế toán Thuế thu nhập cá nhân
- Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương
0915 995 662 nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn
7 Dương Hương Giang - Thủ quỹ
- Quyết toán Hóa đơn bán hàng với Cục Thuế
- Kế toán thuế GTGT, TNDN
0976926926 02083 947 147 huonggiang@tueba.edu.vn
8 Trương Thị Cương - Kế toán học phí chính quy
- Xây dựng kế hoạch giao ban hàng tháng, kế hoạch năm học
- Kế toán chế độ chính sách cho sinh viên
0913624757 truongthicuong@tueba.edu.vn
cuongtaichinhdt@gmail.com 
9 Lương Hoàng Văn - Kế toán học phí VLVH, VB2, Liên thông, học phí liên kết quốc tế; sau đại học
- Kế toán tài sản cố định
- Hỗ trợ công tác kế toán học phí chính quy
- Theo dõi và xuất biên lai thu học phí cho học viên của cơ sở liên kết
0913644504 lunghoangvan@gmail.com

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính