Thu nhập bình quân 2019
31/03/2020 | 991 lượt xem
THỐNG KÊ THU NHẬP 2019 THEO ĐỐI TƯỢNG
STT Đối tượng Số lượng (người) Thu nhập (triệu đồng) TNBQ người/tháng (triệu đồng)
1 Toàn trường 440              43.583 8,25
2 Giảng viên (gồm cả GV kiêm nhiệm) 321              36.022 9,35
3 Phục vụ giảng dạy 119                 7.561  5,29

 

Nguồn: Phòng KH-TC