Thông báo về việc bảo vệ Bài tiểu luận tổng quan, chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy
07/08/2017 | 8954 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế thông báo về việc Bảo vệ Bài tiểu luận tổng quan và chuyên đề 1 cho NCS Nguyễn Thu Thủy.
 
1. Bài tiểu luận tổng quan: 14h30' Thứ 4 (Ngày 9/8/2017)
 
2. Chuyên đề 1: 15h30' Thứ 5 (Ngày 10/8/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp A - Nhà hiệu bộ - Đại học Kinh tế & QTKD
 
Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video