Thông báo tổ chức Thông qua luận án tại Khoa chuyên môn và xét điều kiện bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu
11/07/2020 | 695 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc: Tổ chức Thông qua luận án tại Khoa chuyên môn và xét điều kiện bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu

- Thời gian: 9h00 thứ 4 ngày 15/7/2020

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video