Thông báo thời gian báo cáo Chuyên đề của NCS Nguyễn Thu Thủy
26/01/2019 | 2623 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

1. Tổ chức báo cáo Chuyên đề cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy:

- Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 29/1/2019

- Địa điểm: Phòng họp B

2. Tổ chức báo cáo Chuyên đề cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy:

- Thời gian: 15h30 thứ 3 ngày 29/1/2019

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video