Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản lý - Luật Kinh tế năm 2016
21/08/2016 | 5889 lượt xem

STT

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI

  1.

SV. Nguyễn Thị Thắm

GVHD: Dương Kim Loan

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng học tập cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

2.

SV. Dương Thị Thu Thanh

Lớp Luật KD A

GVHD: ThS. Trần Thùy Linh

Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng trong tư pháp quốc tế Việt Nam

3

SV. Lê Thị Thảo Trang

Lớp K10-Luật KD B

GVHD: CN. Âu Thị Diệu Linh

Pháp luật về nhượng quyền thương mại (Franchise) tại Việt Nam- Lý luận và thực tiễn

4

SV. Cao Khánh Vân

Lớp K10- Luật KD A

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thúy

Mang thai hộ - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng

5

SV. Nguyễn Thị Thảo

Lớp K10- Luật KD A

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Hòa giải trong tố tụng hình sự liên quan đến chế định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

6

SV. Trần Thị Hải Yến

Lớp K10- Luật KD A

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Một số vấn đề pháp lý về việc tái cơ cấu ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng

7

SV. Hoàng Thị Huyền

Lớp K10-QLKT A

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo

 Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

8

SV. Nguyễn Thị Thư

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thúy

Thực trạng xây dựng và thực hiện nội quy lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

9

SV. Đỗ Thị Hà

Lớp K10-QLKT A

GVHD: Lưu Thị Phương Thảo

Đánh giá khả năng thích ứng với môi trường của sinh viên Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

 

Video