Danh sách Đề tài NCKH SV Khoa QL - LKT 2015
21/08/2016 | 4100 lượt xem

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

1.    

SV. Nguyễn Thu Hà

GVHD: Lê Ngọc Nương

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh SV2015 – EML - 001

2.       

SV. Nguyễn Hồng Ngọc

GVHD: Lưu Thị Phương Thảo

Giải quyết việc làm cho người dân ở khu tái định cư khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên

SV2015 – EML - 002

3.       

SV. Nguyễn Thị Cẩm Vân

GVHD: Nguyễn Quang Hợp

Đánh giá nhu cầu trang bị kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên SV2015 – EML - 003

4.       

SV. Nguyễn Thị Như Quỳnh

GVHD: Đồng Đức Duy

Thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

SV2015 – EML - 004

5.       

SV. Phạm Thị Hoà

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thúy

Đánh giá việc thực hiện một số điểm mới trong Bộ luật lao động năm 2012 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

SV2015 – EML - 005

6.       

SV. Lê Thị Thảo Trang

GVHD: Nguyễn Thị Thùy Trang

 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

SV2015 – EML - 006

7.       

SV. Ngô Thanh Tú

GVHD: Bùi Thị Thu Hương

Thực hiện trách nhiệm xã hội của Chi nhánh may Sông Công 1 thuộc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đối với người lao động – Thực trạng và giải pháp

SV2015 – EML - 007

8.       

SV. Vũ Ngọc Khải

GVHD: Bùi Thị Thu Hương

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đối với dịch vụ thẻ ATM

SV2015 – EML - 008

9.       

SV. Nguyễn Thu Trà

GVHD: Nguyễn Thị Thu Trang

 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự thay đổi giá và hành vi người tiêu dùng đối với sản phẩm điện thoại di động trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

SV2015 – EML - 009

10.   

SV. Hoàng Thị Liên

GVHD: Trần Thùy Linh

Nâng cao năng lực các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dung tỉnh Thái Nguyên SV2015 – EML - 010

 

Video