Liên hệ và góp ý
15/08/2016 | 9085 lượt xem

Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế
Địa chỉ: Phòng 403 Nhà Hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên
ĐT : 02083 947.759  Email :  vpkhoaql_lkt@tueba.edu.vn

Video