CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI THÁI NGUYÊN
03/07/2020 | 1195 lượt xem

GIẢNG VIÊN NHÀ TRƯỜNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

VỀ MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI THÁI NGUYÊN

     Trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, Chương trình tập huấn OCOP do Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã diễn ra từ ngày 30/6/2020 đến ngày 2/7/2020 tại Thành phố Thái Nguyên.

Lớp Tập huấn Nâng cao năng lực triển khai, thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phầm" tỉnh Thái Nguyên năm 2020

     Hơn 200 học viên là các Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ cấp huyện phụ trách lĩnh vực Kinh tế, lĩnh vực Nông nghiệp đến từ tất cả các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhiều học viên là Cựu sinh viên thành đạt của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Đại biểu, học viên tham gia lớp Tập huấn

     Đội ngũ Giảng viên của Chương trình đến từ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Trung ương, từ các cơ quan quản lý Nhà nước của Tỉnh, từ một số cơ sở giáo dục Đại học của Hà Nội và Thái Nguyên.

     Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có PGS.TS. Đỗ Anh Tài, TS. Bùi Nữ Hoàng Anh và ThS. Nguyễn Huy Hoàng tham gia giảng dạy.

PGS.TS. Đỗ Anh Tài tham gia giảng dạy tại Chương trình Tập huấn

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh tham gia giảng dạy tại Chương trình Tập huấn

     Trong hai ngày (30/6 và 1/7/2020), các học viên dự giờ giảng và thảo luận tại Hội trường với các nội dung liên quan đến Chương trình OCOP, một số mô hình OCOP phù hợp với Thái Nguyên và cơ hội, thách thức đối với việc phát triển OCOP tại Thái Nguyên. Ngày 2/7/2020, các học viên đi thực tế tại tỉnh Quảng Ninh và huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên.

     Lớp học đã thành công tốt đẹp, đó là bằng chứng thực tế sinh động của hoạt động chuyển giao kiến thức khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu của các Giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tới các địa phương. Chương trình mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa Nhà trường với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình phát triển của các bên.

 

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế

Video