Thông báo V/v tham gia đánh giá ngoại ngữ, tin học hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017
17/05/2017 | 3138 lượt xem
THÔNG BÁO
về việc tham gia đánh giá ngoại ngữ, tin học hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017
 
       Căn cứ CV số 519/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày ngày 15 tháng 5 năm 2017, Khoa Kinh tế thông báo tới các em sinh viên về việc tham gia  đánh giá ngoại ngữ, tin học hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017
       • Thời gian, địa điểm đánh giá: chủ nhật, ngày 21/5/2017 
Đánh giá ngoại ngữ:từ 7h45’ đến 8h45’ tại phòng 101GK1.
Đánh giá tin học: ca 1 từ 9h00 đến 9h45’; ca 2 từ 10h15 đến 11h00 tại phòng 502 và 503 GK1.
      • Đối tượng đánh giá: 158 sinh viên thuộc 05 CTĐT do ĐHTN lựa chọn ngẫu nhiên tham gia đánh giá (có danh sách kèm theo).
      • Thời gian làm bài: Bài môn tin học 45 phút; bài môn ngoại ngữ: 60 phút.
      • Chú ý: nhắc sinh viên mang theo bút chì, tẩy trong phần đánh giá ngoại ngữ (tiếng Anh).
 
Yêu cầu các em  sinh viên có tên trong danh sách phải tham gia đầy đủ, đúng giờ./.
 
 
Khoa Kinh tế

Video