Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2014
10/03/2017 | 3529 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 

VÀ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2014

STT

Đề tài cấp cơ sở 2014

 Chủ nhiệm đề tài

Thành viên tham gia 

Thời gian bắt đầu 

 Thời gian kết thúc

Đề tài của giảng viên khoa Kinh tế

1

Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 Nguyễn Thị Thu

Trịnh Thu Trang

2014

2015

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

2

Công tác quản lý nhà nước về môi trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 Nguyễn Thị Thúy Vân

Nguyễn Thị Thùy Dung

2014

2015

 

 

 

 

 

 

3

Quản lý hoạt động đầu tư trong nền KTTT định hướng XHCN

Hà Vũ Nam

Đinh Trọng Ân

2014

2015

 

 

 

Lê Thị Yến

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Vân

 

 

Đề tài của sinh viên khoa Kinh tế

1

Đánh giá tác động của hoạt động khai thác than đến sinh kế của người dân xã Sơn Cẩm , huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 Dương Thị Minh Huệ

Nguyễn Ngọc Huy

2014

2015

2

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư phát triển tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex

 Nguyễn Ngọc Huy

Dương Thị Minh Huệ

2014

2015

3

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh chè tại HTX chè Hương Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

 Vương Thị Khánh Huyền

 

2014

2015

4

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2020

 Ngô Thị Thu

Nguyễn Trần Quỳnh

2014

2015

 

 

 

Vũ Thị Phương  

 

 

5

Phân tích tình hình kinh doanh gạo bao thai Định hóa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Văn Biên

Nguyễn Thế Hoàng

2014

2015

6

Đánh giá khả năng ứng dụng Khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2013

 Nguyễn Huy Hoàng

 

2014

2015

7

Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi gà tại Phú Bình

Hoàng Thị Duyên

 

2014

2015

8

Một số khó khăn khi thực hiện Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trần Thị Sen

Nguyễn Đức Mạnh

2014

2015

9

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển thương mại tại tỉnh Thái Nguyên

 Nguyễn Văn Lực

Nguyễn Thái Sơn

2014

2015

10

Phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên

Phạm Thị Phương Thảo

Vũ Thị Phương Thảo

2014

2015

 

Video